Serus.eu - Spoznajte sa s úsmevom

Pravidla používania

TERMS OF USE

Používanie služby SERUS je bezplatné. Aby sa všetci používatelia cítili bezpečne a príjemne, je potrebné, aby každý dodržiaval nasledovné pravidlá: • Rešpektujte ostatných používateľov a pristupujte k nim s úctou. • Osobné útoky, vyhrážky, šikana a obťažovanie su neprípustné. • Vulgárne a obscénne vyjadrovanie sa je na celej stránke zakázané. • Nezverejňujte osobné údaje. • Nezverejňujte informácie, ktoré Vám iný používateľ zdelil súkromne. • Je zakázané vkladať príspevky obsahujúce, podnecujúce alebo obhajujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnej osobe alebo skupine ľudí, či šíriace strach. • Nezverejňujte klamlivé a nepravdivé informácie. • Nespamujte. Nezverejňujte opakovane rovnaký príspevok. • Neponúkajte služby alebo tovar. Nedopytujte služby alebo tovar. • Dodržujte právo a zákony. Nevkladajte nezákonny obsah. • Každá osoba môže mať iba jeden účet. • Obsah profilu musí byť v súlade s obmedzeniami spoločnosti Google V prípade nerešpektovania pravidiel si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť resp. zamietnuť členstvo na stránke. Používateľ berie na vedomie, že službu používa výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú a bezchybnú funkčnosť služby. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie služby SERUS používateľmi alebo tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s používaním služby SERUS Tieto podmienky nadobúdaju účinnosť ich zverejnením a prevádzkovateľ má právo ich zmeniť.